top of page

Total Franchise Toolbox

A complete combo of 16 franchise toolboxes

  • 1 h
  • 21,500 US dollars
  • Online

Service Description

Trọn bộ 16 bộ qui trình và công cụ nhượng quyền bao gồm: 1. Đánh giá mức độ sẵn sàng nhượng quyền 2. Qui trình & công cụ tuyển dụng đối tác nhận quyền 3. Đánh giá mức độ khả thi của chi nhánh mới 4. Khai trương chi nhánh nhượng quyền mới 5. Xây dựng kế hoạch kinh doanh dành cho đối tác nhận quyền 6. Theo dõi & quản lý đối tác nhận quyền 7. Xây dựng nền tảng vận hành chi nhánh 8. Xây dựng nền tảng hỗ trợ marketing 9. Xây dựng nền tảng tuyển dụng nhân sự 10. Xây dựng nền tảng huấn luyện 11. Xây dựng nền tảng kế toán quản trị 12. Xây dựng nền tảng chuỗi cung ứng 13. Xây dựng nền tảng quản trị số 14. Xây dựng trải nghiệm khách hàng 15. Quản trị kênh bán hàng online 16. Phân tích & lên kế hoạch tăng doanh thu bán hàng Khi đặt mua trọn 16 bộ công cụ trên sẽ được tặng 20 tiếng hướng dẫn sử dụng từ chuyên gia Go Global.


Contact Details


bottom of page