top of page

Revenue Acceleration

Full pack process and toolbox in increasing revenue in a franchise operation

  • 1 h
  • 1,500 US dollars
  • Online

Service Description

Trọn bộ qui trình và công cụ phân tích và lên kế hoạch tăng doanh thu bán hàng dành cho doanh nghiệp nhượng quyền. Bộ công cụ bao gồm: - Danh sách các báo cáo bán hàng cần phân tích - Phân tích và xác định cơ hội, rủi ro - Tối ưu hoá kênh bán hàng hiện có - Phân tích các cơ hội sử dụng của khách hàng hiện hữu - Phát triển sản phẩm, dịch vụ mới Bộ công cụ bao gồm 1 tiếng đồng hồ hướng dẫn sử dụng online với chuyên gia Go Global


Contact Details


bottom of page