top of page

Digital management - Toolbox

Full-pack guidance and toolbox on digital management in a franchise operation

  • 1 h
  • 1,500 US dollars
  • Online

Service Description

Trọn bộ hướng dẫn từng bước xây dựng qui trình và bộ công cụ quản trị số dành cho doanh nghiệp nhượng quyền. Bộ công cụ bao gồm:Hệ thống quản trị số - Nền tảng quản trị số - Module phần mềm ghi nhận doanh thu - Module phần mềm ghi nhận chi phí giá thành - Module phần mềm quản trị kho - Module phần mềm quản trị nhân sự - Module phần mềm kế toán Bộ công cụ bao gồm 1 tiếng đồng hồ hướng dẫn sử dụng online với chuyên gia Go Global


Contact Details


bottom of page